Home Informatie Reglement
Contact Inschrijven Impressie

 

Let op: ook dit jaar zijn er strengere regels voor bakwagens en bakkramen. Voor meer informatie, zie link laatste bullit.

 • Winkeliers dienen om 11.00 uur open te zijn, met de kramen opgebouwd.
 • Het is de deelnemers niet toegestaan het terrein voor 08.00 uur ’s morgens te betreden.
 • Foodverkopers dienen er voor te zorgen dat ze prullenbakken bij de kraam hebben staan. Aan het eind van de markt dienen zij hun plaats netjes achter te laten.
  Verder dienen zij te zorgen bij het gebruik van elektriciteit en/of gas, dat zij voldoen aan de veiligheidseisen.
  Op verzoek kan de organisatie u deze eisen toe sturen.
 • Het is niet toegestaan andere zaken te verkopen dan opgegeven op uw inschrijfformulier.
 • Hobbyisten dienen tijdens de braderie hun hobby uit te oefenen.
 • Zeilen geleverd door de organisatie hoeven niet gebruikt te worden, maar moeten wel bij de kraam blijven.
 • Vanwege verordeningen van de brandweer en gemeente moet de doorgang op de markt minimaal 4,50 meter breed en 4,20 meter hoog zijn.
  Het is niet toegestaan uw kraam "uit te bouwen". Ook niet met bijvoorbeeld kledingrekken "die in geval van nood zo aan de kant staan". De ruimte achter uw kraam dient minimaal 1,5 mtr. vrij te blijven van gevels.
 • Het is niet toegestaan een andere kraam te nemen dan die aan u is toegewezen.
  Ook het verplaatsen of verschuiven van kramen is niet toegestaan.
  Wijzigingen kunnen alleen in overleg met de organisatie worden doorgevoerd.
 • Vrije ruimtes rond de kramen dienen vrij te blijven.
  Het is derhalve niet toegestaan om naast uw kraam een en ander uit te stallen.
  Indien u hier behoefte aan heeft dient u hiervoor vooraf, vrije ruimte bij te huren, zodat we daar bij de indeling van de markt rekening mee kunnen houden.
 • De Stichting Van Goghmèrt accepteert geen voorwaarden of clausules, concurrentiebedingen e.d. van deelnemers.
 • Deelnemers dienen de bevestigingsbrief met kraamnummer mee te nemen naar de markt, als bewijs van inschrijving en om misverstanden met kraamnummers te voorkomen.
 • De Stichting Van Goghmèrt is niet aansprakelijk voor schade, toegebracht door de deelnemers of bezoekers. Zij dienen zelf zorg te dragen voor eventuele verzekeringen en naleving van de voorwaarden van de vergunning van de gemeente. Op verzoek kan de organisatie u deze voorwaarden toesturen.
 • Bij niet nakomen van het reglement zult u verwijderd worden van de markt, zonder recht op restitutie van het inschrijfgeld.
 • Deelname betekent acceptatie van onze regels.
 • Regels omtrent bakwagens en bakkramen.
Stichting Van Goghmèrt Nuenen  |  Molvense Erven 32  |  5672 HL  |  NUENEN  |  KvK: 41091299